Euroshopping.store
Euroshopping SARL
9-11 Rue Louvigny
L – 1946 Luxembourg

Chef d’entreprise: Henry Munster

VAT: LU 2003 7839
OBnr. NL8134.60.712.B01.

 

BESTELSERVICE:

BFR: 070/23 31 39 (€0,30 per min)

 

Site web: www.euroshopping.store
Courriel: info@euroshopping.store

 

Betaallijn

1° de naam, het adres en indien van toepassing het KBO-nummer van de dienstenaanbieder;

Euro Shopping Sarl, 9-11 rue Louvigny, L-1946 Luxembourg

2° het EU MOSS of Belgisch btw-nummer van de partij die verantwoordelijk is voor de afdracht van de btw over de geïnde gelden;

BE 0477.855.454

3° de omschrijving van de dienst;

Klantendienst

4° de URL’s gebruikt door de dienst;

https://euroshopping.store/impressum/?lang=nl

5° de totale prijs van de dienst;

0,30 €/min

6° het contactadres, e-mail en nationaal telefoonnummer waarvan de gesprekskosten per minuut niet hoger zijn dan deze voor een oproep naar een geografisch nummer, voor klachtenbehandeling;

9-11 Rue Louvigny Luxembourg,

info@euroshopping.store  070233128 & 070233139

7° indien van toepassing, het nummer van de vergunning volgens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers en haar uitvoeringsbesluiten;

Niet van toepassing

8° de startdatum en einddatum van de dienst;

Startdatum: 12/02/2015 Einddatum:31/12/2099

9° de hierboven vermelde gegevens die de voorbije 6 maanden van toepassing waren, indien ze verschillen van de actuele gegevens.

Niet van toepassing

 

 

Règlement alternatif des litiges conformément à l’article 14, section 1 ODR-VO et ยง 36 VSBG :

La Commission européenne propose une plateforme de résolution des litiges en ligne (OS), que l’on peut trouver à l’adresse http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Les consommateurs ont la possibilité d’utiliser cette plateforme pour le règlement des litiges. Nous sommes, en principe, disposés à nous engager dans une médiation extrajudiciaire.